Osiągnięcia

Możemy poszczycić się licznymi sukcesami.

group of students

Nasi uczniowie osiągali wysokie miejsca w olimpiadach językowych szczebla krajowego (6 i 19), zdawali celująco egzaminy maturalne,

wstępne na wyższe uczelnie (włącznie z filologią angielską) oraz Cambridge FCE, CAE i CPE.

 
Wielu z nich dziś pracuje jako nauczyciele lub lektorzy języków obcych a nawet prowadzi własne szkoły językowe.